Bobine

Doelgroepen

Persoonlijke trajecten

De trajecten van Bobine zijn maatwerk en zijn daarom voor iedereen geschikt, die zelf actief mee wil werken aan verbetering van persoonlijke vaardigheden. Gedurende een traject wordt veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van kwaliteiten en mogelijkheden en het opheffen van blokkades, zodat energie weer gaat stromen en er tools en handvatten zijn om deze op de juiste manier in te zetten. 

Ik werk voor bedrijven in de gezondsheidszorg, het onderwijs en MKB en begeleid trajecten voor individuen, studenten en mensen die een uitkering hebben bij het UWV. Hierbij begeleid ik de volgende doelgroepen:

"Indrukwekkend hoe Janou kan analyseren en aanvoelen hoe mijn kwaliteiten effect op mij hebben en te reflecteren waar dat vandaan komt."

Mark Uijen de Kleijn

Samen kijken we wat ik voor jou kan betekenen

Contact

Burn-out en stress gerelateerde klachten

Ik werk veel met cliënten die last hebben van stress gerelateerde klachten of helemaal zijn uitgevallen met een burn-out daarvan aan het herstellen zijn. Het is belangrijk om onder ogen te zien dat deze doelgroep een energetische beperking heeft en dat een coaching traject aangepast moet worden op de mogelijkheden die zij op dat moment hebben.

Ik weet uit eigen ervaring hoe zo’n hersteltraject er uit ziet en heb hierin ook veel anderen begeleid. Het positief bevestigen van wat al goed gaat en het aanwakkeren van interne hulpbronnen helpen heel erg om het herstel en dus de re-integratie verder te bevorderen. Daarnaast gaan we kijken wat belemmerende factoren zijn. Vaak spelen perfectionisme, geen grenzen kunnen aangeven en een laag zelfbeeld een belangrijke rol in het verliezen van energie. Het doel is om samen met iemand te werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in het maken van de juiste keuzes, zodat de energie bewuster en beter verdeeld gaat worden en iemand op een duurzame wijze kan re-integreren op de arbeidsmarkt.

Millennials

Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het begeleiden en bemiddelen van millennials. Een deel van het succes van de re-integratie van millennials schuilt in de tijd en aandacht die wordt gestoken in zelfinzicht: het kennen van je eigen behoeften en weten waar je talenten liggen. Vaak willen millennials heel veel, omdat ze zijn opgegroeid met het idee dat alles kan en mogelijk is. Dit maakt het lastig om terug te gaan naar het eigen gevoel en keuzes te maken die echt bij hen zelf passen.

Ik help hen om weer contact te maken met de eigen passies, talenten en behoeften zodat ze doelgerichte keuzes kunnen maken die energie opleveren.

Midden en hoger opgeleiden

Ik heb veel ervaring in het coachen, bemiddelen en plaatsen van midden en hoger opgeleiden en gebruik testinstrumentarium waarmee kwaliteiten en interesses van midden en hoger opgeleiden in kaart kunnen worden gebracht.

Op deze manier kan er tijdens coachings-, loopbaan- en outplacementtrajecten onder andere worden gekeken naar (management)competenties, stressfactoren, motivatie en (persoonlijk) leiderschapsstijlen.

Unieke voordelen van Bobine

Maak vrijblijvend kennis om te ervaren wat ik voor jou kan betekenen