Bobine

Team We.-talentscan

Ieders talenten ontdekken

Wil jij meer inzicht in de talenten binnen je team en wil je de samenwerking binnen jouw team verbeteren? Dan is een goed inzicht in elkaars talenten, maar ook in de valkuilen van alle teamleden essentieel. Alleen als je deze inzichten met elkaar deelt weet je welke taken het beste door een bepaalde collega kunnen worden uitgevoerd, durft iedereen elkaar daar op aan te spreken en worden onnodige irritaties voorkomen.

Zo zorg je voor een optimale match tussen taken en teamleden, waardoor met minder energie meer wordt gedaan. Daarnaast faciliteer je een open cultuur, levendige communicatie en positieve sfeer. Dit zorgt niet alleen voor gemotiveerde medewerkers, maar ook voor een verbeterde aansturing van het team en meer tevreden klanten.

"Door inzicht in de verschillende persoonlijkheden krijg je op een andere manier begrip voor elkaar"

Lonneke Manders

Samen kijken we wat ik voor jou kan betekenen

Contact

Waarom een team We.-talentscan bij Bobine?

Maak vrijblijvend kennis om te ervaren wat ik voor jou kan betekenen

Aansturing teams

Nadat alle talenten in beeld zijn gebracht en deze onderling zijn besproken adviseer ik leidinggevenden over de best passende aansturing van teamleden. Ik bied inzicht in hoe iemand kan worden geactiveerd en gemotiveerd, maar ook welke stijl van aansturen en gedrag iemand kunnen demotiveren en ervoor zorgt dat de communicatie stagneert. Ik laat ook zien waar het kan botsen in de samenwerking met andere teamleden en hoe dat voorkomen kan worden. Door beter inzicht in de verhoudingen binnen teams neemt de productiviteit toe en zal leidinggeven minder tijd en energie kosten. 

Inzicht in het team

Met een We.-talentscan ontstaat een overzicht van gedragsvoorkeuren en talenten van alle teamleden in combinatie met alle functies. Door inzichtelijk te maken welke bewuste en onbewuste aspecten een rol spelen in onderlinge verhoudingen worden gedrag en patronen begrijpelijk gemaakt. Ook worden irritaties en problemen die vaak onuitgesproken blijven blootgelegd en besproken. Wanneer een team in zijn totaliteit op bepaalde talenten/competenties laag scoort wordt dit inzichtelijk en kan hier op worden geselecteerd bij nieuwe toekomstige teamleden zodat er een betere balans ontstaat.